Arcie Lubetkin (August 27, 1885 – September 7, 1947)

Christopher Cox (August 27, 1949 - September 7, 1990)

Edith Sitwell (September 7, 1887 - December 9, 1964)

Emily Blackwell (October 8, 1826 – September 7, 1910)

Francis Joseph of Braganza (September 7, 1879 – June 15, 1919)

Gavin Maxwell (July 15, 1914 – September 7, 1969)

Jermaine Stewart (September 7, 1957 – March 17, 1997)

Joseph “Posh” Fletcher (June 1838 - September 7, 1915)

Olga Tsuberbiller (September 20 (September 7), 1885 – September 28, 1975)

Valerie Taylor (September 7, 1913 – October 22, 1997)