Brian Epstein (September 19, 1934 - August 27, 1967)

Bruce Ferden (August 19, 1949 - September 19, 1993)

Edward Clifford (March 27, 1844 – September 19, 1907)

Edward Severin Clark (July 6, 1870 – September 19, 1933)

Ethel Mars (September 19, 1876 - March 23, 1959)

George Lloyd, 1st Baron Lloyd (September 19, 1879 – February 4, 1941)

Glesca Marshall (September 19, 1906 – August 21, 1987)

Jack Bee Garland (December 9, 1869 - September 19, 1936)

Mabel Hyde Kittredge (September 19, 1867 - May 7, 1955)

Mabel Vernon (September 19, 1883 – September 2, 1975)

Matthew Bugg (born September 19, 1974)

Scott Sunderland (September 19, 1883 – 1956)