Alexander von Humboldt (September 14, 1769 – May 6, 1859)

David Wojnarowicz (September 14, 1954 – July 22, 1992)

Dorothy Shakespear Pound (September 14, 1886 – December 8, 1973)

Eduardo Blanco Amor (September 14, 1897 – December 1, 1979)

Eric Bentley (born September 14, 1916)

George Daniell (May 4, 1911 - September 14, 2002)

Isadora Duncan (May 27, 1877 – September 14, 1927)

Janet Gaynor (October 6, 1906 – September 14, 1984)

Jim Egan (September 14, 1921 - March 9, 2000)

John Burnside (November 2, 1916 - September 14, 2008)

Lillie Rose Ernst (September 14, 1870 – December 6, 1943)

Margaret Sanger (September 14, 1879 – September 6, 1966)

Peter Watson (September 14, 1908 – May 3, 1956)

Pier Vittorio Tondelli (September 14, 1955 - December 16, 1991)