Adolph de Meyer (September 1, 1868 - January 6, 1946)

Elizabeth Shippen Green (September 1, 1871 – May 29, 1954)

Emma Stebbins (September 1, 1815 – October 25, 1882)

Ethel Waters (October 31, 1896 – September 1, 1977)

Evangeline Marrs Whipple (January 15, 1862 - September 1, 1930)

György Faludy (September 22, 1910 – September 1, 2006)

Harry Tatlock Miller (September 1, 1913 – December 31, 1989)

Lillian Wald (March 10, 1867 – September 1, 1940)

Michael Whitney Straight (September 1, 1916 – January 4, 2004)

Roger Casement (September 1, 1864 - August 3, 1916)

Siegfried Sassoon (September 8, 1886 – September 1, 1967)