Algernon Islay de Courcy Lyons (March 7, 1922 – November 17, 1993)

Arthur Somerset (November 17, 1851 – May 26, 1926)

Audre Lorde (February 18, 1934 - November 17, 1992)

Charles Beach (November 17, 1881 – October 16, 1954)

Charles Hammond Gibson, Jr. (1874 – November 17, 1954)

Giovanni Pico della Mirandola (February 24, 1463 - November 17, 1494)

Helmut Kolle (February 24, 1899 – November 17, 1931)

Hubert Lyautey (November 17, 1854 – July 21, 1934)

Joan Werner Laurie (November 17, 1920 – March 21, 1964)

Kurt von Ruffin (1901 – November 17, 1996)

Linda Lee Thomas (November 17, 1883 – May 20, 1954)

Lucile Council (November 17, 1898 – January 21, 1964)

Mabel Weed (June 6, 1871 – November 17, 1957)

Michael Ayrton (February 20, 1921 – November 17, 1975)

Rick Elice (born November 17, 1956)

Rock Hudson (November 17, 1925 – October 2, 1985)

William Money Hardinge (May 17, 1854 – November 17, 1916)