June 4

Adele Goodman Clark (September 27, 1882 – June 4, 1983)

Alix Sargant-Florence Strachey (June 4, 1892 – April 28, 1973)

Blanche Knopf (July 30, 1894 – June 4, 1966)

Christian Houmark (June 4, 1869 – January 30, 1950)

Dan Turner (December 5, 1947 - June 4, 1990)

Edward Gathorne-Hardy (June 4, 1901 – June 18, 1978)

Eugene D'Ameli aka Theodore E. Ameli (June 4, 1836 - January 18, 1907)

Eugène Van Oye (June 3, 1840 – June 4, 1926)

Eva Palmer-Sikelianos (January 9, 1874 – June 4, 1952)

Evelyn Brent (October 20, 1895 – June 4, 1975)

George Cecil Ives (October 1, 1867 – June 4, 1950)

Harry Crosby (June 4, 1898 – December 10, 1929)

J.R. Ackerley (November 4, 1896 – June 4, 1967)

Josephine Hutchinson (October 12, 1903 – June 4, 1998)

Mary Fleddérus (June 4, 1886 – November, 1977)

Percy Lubbock (June 4, 1879 – August 1, 1965)

Philip Morrell (June 4, 1870 – January 5, 1943)

Ray Strachey (June 4, 1887 - July 16, 1940)

Thomas Hannan (September 5, 1950 - June 4, 1991)

Wilhelm II, German Emperor (January 27, 1859 - June 4, 1941)