February 28

Aldyn McKean (1948 - February 28, 1994)

C.K. Scott Moncrieff (September 25, 1889 – February 28, 1930)

Carld Jorel Jonassaint (1962 - February 28, 1997)

Edgar “Teddy” Miller (August 25, 1899 – February 28, 1930)

Edmund John (November 27, 1883 – February 28, 1917)

Henry James (April 15, 1843 – February 28, 1916)

Hurrell Froude (March 25, 1803 – February 28, 1836)

Jean-Michel Frank (February 28, 1895 – August 3, 1941)

Karl-Maria Kertbeny (February 28, 1824 - January 23, 1882)

Marc Rubin (April 2, 1932 - February 28, 2007)

Michel de Montaigne (February 28, 1533 – September 13, 1592)

Miz Patricia (February 28)

Peter J. Gomes (May 22, 1942 – February 28, 2011)

Robert J. Sandoval (February 23, 1950 - February 28, 2006)

Stephen Spender (February 28, 1909 – July 16, 1995)

Stephen Tennant (April 21, 1906 – February 28, 1987)

Vincente Minnelli (February 28, 1903 – July 25, 1986)

Vyacheslav Ivanov (February 28, O.S. February 16, 1866 – July 16, 1949)