Giovanni Pico della Mirandola (February 24, 1463 - November 17, 1494)

John Parke Boyle (July 30, 1893 – February 24, 1969)

Johnnie Ray (January 10, 1927 - February 24, 1990)

Lewis Harcourt, 1st Viscount Harcourt (January 31, 1863 - February 24, 1922)

Robert Byron (February 26, 1905 - February 24, 1941)

William A. Emboden (born February 24, 1935)