Anthony Asquith (November 9, 1902 – February 20, 1968)

Barry Dierks (1899 – February 20, 1960)

Bobbie Andrews (February 20, 1895 – 1976)

Douglas Cooper (February 20, 1911 – April 1, 1984)

Elisar von Kupffer (February 20, 1872 - October 31, 1942)

Jacques d'Adelswärd-Fersen (February 20, 1879 - November 5, 1923)

Laurence Housman (July 18, 1865 - February 20, 1959)

Roger Stearns (1902 - February 20, 1958)

Roy Cohn (February 20, 1927 - August 2, 1986)

William Lygon, 7th Earl Beauchamp (February 20, 1872 – November 14, 1938)